Мелітопольська школа джур

Автор: иерей Максим Райков вкл. .

 З метою виховання в школярів глибоких почуттів патріотизму, національної самосвідомості, етнічної та загальнолюдської гідності, забезпечувати високий рівень загальної культури та опанування знань з історії, народної естетики, моралі, мистецтв 15 жовтня 2007 року при мелітопольській гімназії №9 була відкрита перша в місті Школа джур.

На початку це був невеликий загін з 14 хлопців 10-11 років, але з часом, за підтримки козаків Мелітопольського куреня Козацького Війська Запорозького Низового на чолі з отаманом Лисенко Ігорем Анатолійовичем, організація переросла в справжню школу, де навчаються понад 100 учнів шкіл мікрорайону Нового Мелітополя.

Поряд із загальними предметами тут багато уваги приділяється психо-фізичному вдосконаленню майбутніх козаків - захисників України.

Програма занять гуртка підготовлена з метою виконання вимог Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва. За своїм змістом вона є засобом реалізації державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2007 року № 24 та Запорізької обласної програмі патріотичного виховання молоді на 2007-2011 роки.

Мета Школи джур - залучити дітей та підлітків до занять фізкультурою та спортом, вивчення історії України та Запорізького козацтва , виховання любові до Батьківщини, доброї волі, православ’я, віротерпимості, поваги до національно-культурних традицій, патріотичного виховання.

Завдання:

Збереження і пропаганда історичної та культурної спадщини українського народу, використання його героїчних традицій в процесі формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України.
Опанування козацької культурної спадщини, звичаїв і ритуалів, традицій, свят.
Засвоєння козацьких забав та військових ігор, традиційних козацьких видів фізичної культури, спорту та військових умінь, зокрема різних видів єдиноборства, верхової їзди, бойового танцю «Гопак» та багатьох інших з метою гартування козацького духу й тіла.
Осягнення секретів козацької кухні та козацької медицини
Зміцнення та розвиток дружби між дітьми та юнацтвом різних регіонів України
Програма гуртка побудована на основі інтегрованого поєднання знань з історії України та Запорозького козацтва, загальної фізичної підготовки, стройової та вогневої підготовки, медико-санітарної підготовки, релігієзнавства та вивчення духовних цінностей козаків.

Програма розрахована на 5 років навчання.
Кожна дитина має свої індивідуальні нахили та інтереси. З метою залучення більшої кількості учнів до занять у гуртку зміст програми структуровано за чотирма напрямками, що представлені в програмах для кожного року навчання:

Історичний
Туристично-краєзнавчий
Військово-спортивний
Берегиня

Програма інтегрована з таких розділів:

Загальна фізична підготовка
Рукопашний бій
Стройова підготовка
Статути збройних сил України
Вогнева підготовка
Топографія і туризм
Основи цивільного захисту
Рідний край і духовні цінності козаків
Медико-санітарна підготовка
Історія України, козацтва
Релігієзнавство
Формування музею козацтва

Ці дисципліни викладаються в усіх напрямах але в різному відсотковому співвідношенні кількості годин згідно з навчальним планом Школи джур.
В ході реалізації програми зміст кожного напряму відпрацьовується за логікою поетапного формування особистості відповідно до вікових особливостей школярів.
Історичний напрям

надає можливість акцентувати увагу учнів на особливостях історії запорізького краю, знайомитись з минулим рідного міста за допомогою не тільки теоретичних занять, а й екскурсій, здійснення пошукової роботи: зустрічі зі цікавими людьми, збирати розповіді про минуле нашої місцевості (якщо можливо збирати старовинні предмети побуту, вишивки, костюми різних національностей нашого регіону, писанки тощо).
Вивчати історію району, області та життя видатних діячів - вихідців з рідного краю (політичних та військових діячів, письменників, інженерів, педагогів, підприємців тощо), їх місце та роль у розвитку рідного краю, Батьківщини, світової науки, культури, мистецтва, економіки.
Вивчати історію Запорозького козацтва, козацького побуту, місць проживання запорозьких козаків, кодекси лицарської звитяги та лицарської честі допоможе зрозуміти роль та значення козацького побратимства.

Матеріали історії рідного краю, Батьківщини, українського козацтва розміщуються в шкільному музеї козацької слави.

Туристично-краєзнавчий напрям

допоможе краще вивчити природу рідного краю,бо проводитимуться піші, кінні та на технічних засобах міні походи що підготує учнів до переборювання труднощів.
Проведення походів по району, області, Україні-місця пов’язані із козацькою славою та походів на природу допоможе сформувати історичну та екологічну компетентність молоді.
Військово-спортивний напрям
за допомогою бесід, розповідей, екскурсій до музеїв, походи виховує найкращі риси козаків:вірність і відданість Вітчизні,матері, народу; здатність до незламної дружби, нехтування небезпекою; відстоювання своєї волі, свободи народу.

На основі конкретних прикладів з життя козаків виховується в дітей прагнення постійно і цілеспрямовано працювати над вдосконаленням свого фізичного стану, якість якого регулярно перевіряється на військово-спортивних вишколах козаків.

За рекомендаціями методичного посібника козацького війська запорізького низового щодо створення школи джур створено напрям Берегиня

для дівчат відповідного віку з метою підняти на належний рівень культ сім’ї, батька-захисника сім’ї та матері-як берегині свого роду. За допомогою вивчення свого родоводу, проведення родинних свят «з бабусиної скрині», «роде наш красний» та інше.

Пояснення значення християнської віри для козаків. Розвиток духовності на основі участі вихованців школи джур в національних та релігійних святах.

Вступити до Школи джур може будь-який юнак, або дівчина, батьки якого написали заяву про прийом до школи джур,що пройшов випробувальний термін -не менше 1 місяця та має поручителя з числа вихованців Школи джур.
На сьогоднішній день Школа джур нараховує 8 загонів у які об’єдналися 90 вихованців та понад 20 слухачів (кандидатів) Школи джур. Це діти із різними характерами та долею, але усіх нас об’єднують цікаві спільні справи.

Успішна реалізація програми гуртка «Школа джур» можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім'ї та громади), що передбачає й уможливлює:
Особистісно-орієнтоване навчання;
збагачення змісту інтегрованого матеріалу емоційним, особистісно-значимим матеріалом;
використання інтерактивних методів навчання;
стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів,
послідовну диференціацію та індивідуалізацію навчання.
роботу учнів із різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів;
відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми;
створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу (учнів, учителів, членів сім'ї, громади) та вільного вибору учнями навчальних завдань і способів поведінки;

Щороку проводиться моніторинг результативності роботи гуртка «Школа джур».
Для проведення дослідження результативності впровадження програми «Школа джур» двічі на рік учні проходять тестування рівня вихованості та рівня громадянської відповідальності.
Кінцевим результатом має бути розвиток життєвих компетенцій учнів, зокрема фізичної, психічної, духовної та інтелектуальної культури .
Ми прагнемо формувати громадянина України з високими морально-етичними якостями, почуттям патріотизму, розумінням найвищої цінності - волі й незалежності України.

Керівник Мелітопольської Школи джур
Олена Федоренко

  • DSC00204
  • DSC00226
  • DSC00311
  • DSC00326
  • DSC00332

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить